Elk bedrijf dat zich bezighoudt met de bereiding, de verwerking, de verpakking, het vervoer en de distributie van voedingsmiddelen dient de HACCP-richtlijnen toe te passen. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points.

HACCP is een preventief systeem wat zelfstandig opgesteld en toegepast moet worden. De nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA) controleert de naleving hiervan. Bedrijven die regels met betrekking tot HACCP en hygiëne niet nakomen worden vervolgd.

Clean Expert kan met haar expertise op het gebied van dieptereiniging van grootkeukens u verder op weg helpen.

Hieronder nog wat informatieve links waarover u meer te weten kunt komen over de HACCP norm